Energia -korekta opłaty.

Ponieważ PGE wystawiło korektę faktur za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia z 2023 roku w związku z podwyżką VAT.

Pierwotnie faktury były wystawione ze stawką 5% – od 1 stycznia w korekcie VAT wynosi 23% . 

Korekta opłat będzie wystawiona z ceną 0,46zł. za 1kWh

Docelowo cena za energię wynosi w tym roku 1,33zł za 1kWh.

Termin płatności korekty energii będzie do 14 lipca 2023 roku razem z drugim spisem energii.

 

ROD GROCHOWA

Bardzo ważne – energia

Do ogrodu wpłynęły korekty faktur za energię elektryczną za miesiące od stycznia do końca kwietnia 2023roku.

PGE – podniosło nam stawkę VAT z 5% do 23%.

Zarząd wyjaśnia tą sprawę.

Jeżeli zmiana stawki vat jest prawidłowa, to zarząd będzie musiał wprowadzić korektę opłat za energię.

I tak za te 4 miesiące cena energii wyniosła w/g korekt 1,27zł (średnia z 4 miesięcy) czyli korekta jeżeli będzie naliczana to wyniesie 0,46zł za kWh.

A od 1 maja cena energii by wynosiła 1,33zł za kWh.

O wszystkich zmianach dotyczących energii zostaną Państwo powiadomieni.

 

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

 

Odpady zielone

1. Odpady zielone do kontenerów wrzucamy bez opakowań.

 

2. Działkowców, którzy przy śmietniku od strony Bogatek pozostawili odpady zielone, prosimy żeby swoje odpady wrzucili do kontenerów po ich podstawieniu.

 

3. Odpady zielone pozostawione przy kontenerze nie będą odebrane.

 

Na początku 2022 roku była nadwyżka na odpadach.

Na początku 2023 roku nie mamy nadwyżki.

Nadwyżka z 2021 roku i wpłaty z 2022 roku zostały wykorzystane w 2022 roku. 

 

W dniu 26 maja 2023 roku zostaną podstawione kontenery na odpady zielone.

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

Refleksja:

Gdyby wszyscy działkowcy nie posiadali kompostowników i przyjeżdżali na działki to byśmy płacili za odpady 140 zł miesięcznie, a nie 2 razy w roku 140 zł

DOSTĘPNE OPŁATY W 2023 ROKU

Po zalogowaniu na stronie dostępny jest cennik i terminy wpłat w 2023 roku.

Stan opłat na dzień 14 maja 2023 roku.

Z opłatach z lat poprzednich widoczne są tylko nie opłacone pozycje.

Za rok 2023 są dostępne wszystkie pozycje niezależnie od stanu ich płatności:

Czyli :- opłacone i nieopłacone.

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

 

BRAMA OD STRONY GROCHOWEJ

W bramie od strony Grochowej ze względu na liczne awarie został wymieniony silnik.

Brama otwiera się dużo szybciej. W związku z tym proszę nie otwierać bramy z dużej odległości, bo zanim Państwo dojadą brama ponownie się zamknie.

Szanujmy naszą wspólną własność i stosujmy zasadę pierwszy, który podjechał do bramy – otwiera bramę .

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

OPŁATY I SPIS ENERGII

W zakładce OPŁATY dostępne są opłaty i spis energii na dzień 2023-04-30.

Termin płatności energii upływa 2023-05-15.

 

ROD GROCHOWA

mizzo.pl