Odpady zielone

1. Odpady zielone do kontenerów wrzucamy bez opakowań.

 

2. Działkowców, którzy przy śmietniku od strony Bogatek pozostawili odpady zielone, prosimy żeby swoje odpady wrzucili do kontenerów po ich podstawieniu.

 

3. Odpady zielone pozostawione przy kontenerze nie będą odebrane.

 

Na początku 2022 roku była nadwyżka na odpadach.

Na początku 2023 roku nie mamy nadwyżki.

Nadwyżka z 2021 roku i wpłaty z 2022 roku zostały wykorzystane w 2022 roku. 

 

W dniu 26 maja 2023 roku zostaną podstawione kontenery na odpady zielone.

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

Refleksja:

Gdyby wszyscy działkowcy nie posiadali kompostowników i przyjeżdżali na działki to byśmy płacili za odpady 140 zł miesięcznie, a nie 2 razy w roku 140 zł

mizzo.pl