Bardzo ważne – energia

Do ogrodu wpłynęły korekty faktur za energię elektryczną za miesiące od stycznia do końca kwietnia 2023roku.

PGE – podniosło nam stawkę VAT z 5% do 23%.

Zarząd wyjaśnia tą sprawę.

Jeżeli zmiana stawki vat jest prawidłowa, to zarząd będzie musiał wprowadzić korektę opłat za energię.

I tak za te 4 miesiące cena energii wyniosła w/g korekt 1,27zł (średnia z 4 miesięcy) czyli korekta jeżeli będzie naliczana to wyniesie 0,46zł za kWh.

A od 1 maja cena energii by wynosiła 1,33zł za kWh.

O wszystkich zmianach dotyczących energii zostaną Państwo powiadomieni.

 

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

 

mizzo.pl