DOSTĘPNE OPŁATY W 2023 ROKU

Po zalogowaniu na stronie dostępny jest cennik i terminy wpłat w 2023 roku.

Stan opłat na dzień 14 maja 2023 roku.

Z opłatach z lat poprzednich widoczne są tylko nie opłacone pozycje.

Za rok 2023 są dostępne wszystkie pozycje niezależnie od stanu ich płatności:

Czyli :- opłacone i nieopłacone.

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

 

mizzo.pl