Energia -korekta opłaty.

Ponieważ PGE wystawiło korektę faktur za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia z 2023 roku w związku z podwyżką VAT.

Pierwotnie faktury były wystawione ze stawką 5% - od 1 stycznia w korekcie VAT wynosi 23% . 

Korekta opłat będzie wystawiona z ceną 0,46zł. za 1kWh

Docelowo cena za energię wynosi w tym roku 1,33zł za 1kWh.

Termin płatności korekty energii będzie do 14 lipca 2023 roku razem z drugim spisem energii.

 

ROD GROCHOWA

mizzo.pl