Wyniki wyborów

Szanowni Działkowcy

W dniu 06.04.2019r odbyło się zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze ROD GROCHOWA. Mocą podjętych uchwał wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz ustalono obowiązujące wysokości opłat i ich terminy. Prosimy o zapoznanie się z wynikami obrad. Z uwagi na zmiany w terminach płatności, przedstawiamy obciążenia finansowe na cały rok 2019. Ukonstytuowany aktyw Zarządu i Komisji Rewizyjnej można zaobserwować w zakładce <Władze> po zalogowaniu.

Cennik i harmonogram opłat w 2019r

l.p.tytuł opłatywartośćtermin płatnościuwagi
1.opłata ogrodowa I0,95zł/m231.05.2019r-
2.składka członkowska6,00zł/dz31.05.2019rdotyczy tylko członków PZD
3.opłata stała wodna10,50zł/rok31.05.2019rtylko działki z zainstalowanym wodomierzem
4.opłata stała energetyczna5,00zł/rok31.05.2019rtylko działki z zainstalowanym licznikiem en.el.
5.opłata ogrodowa II 0,20zł/m231.08.2019rinwestycje-ogrodzenie zewn. i aleje ogrodowe
6.energia elektryczna0,60zł/kWh14 dni od daty odczytu. odczyty:
31.05.2019r
31.07.2019r
31.08.2019r
31.10.2019r.
31.12.2019r.
-
8.woda3,47zł/m314 dni od daty odczytu, odczyt:
31.07.2019r
31.10.2019r lub po wstrzymaniu dostaw
-
9.odpady280,00zł/dz/rok30.04.2019r - 140,00zł
30.08.2019r - 140,00zl
-

Administracja

mizzo.pl