Wolna działka

Aktualnie w dyspozycji Zarządu ROD GROCHOWA jest wolna działka nr 156. Działka jest ogrodzona, na dwóch bokach rosną wysokie tuje, w centralnej części pergola. Koszt pozyskania w/w działki to:
    1. wartość nasadzeń wg operatu szacunkowego - 8036,00zł
    2. podwyższona oplata ogrodowa I - 350,00zł
    3 podwyższona opłata ogrodowa II - 2036,00zł

Razem, wszystkie koszty związane z pozyskaniem działki wynoszą 10422,00zł.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wizji lokalnej. Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową lub pod numerami telefonów: 518-517-291 , 511-672-437.

Administracja

mizzo.pl