Woda – wiosna 2019 r.

W najbliższych dniach na terenie ROD GROCHOWA zostaną rozpoczęte prace związane z przygotowaniem instalacji wodociągowej do sezonu letniego. Będą montowane wodomierze i będzie sprawdzana szczelność instalacji.

Prosimy wszystkich Działkowców o przygotowanie swojej instalacji poprzez zamkniecie zaworów odcinających na terenie swojej działki, uniemożliwiając tym samym zalanie altan i ogrodu.

O nawodnieniu instalacji Działkowcy zostaną powiadomieni osobnym komunikatem oraz SMS'ami. Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane awarie, woda będzie dostępna od dnia 20.04.2019r.

Administracja

mizzo.pl