Stan wpłat działkowców na dzień 2019 08 31

Opublikowano opłaty. We wszystkich opłatach zostały uwzględnione wpłaty do 31 sierpnia 2019 roku. Jednocześnie w opłatach zawarte są spisy liczników energii elektrycznej z 31 sierpnia. 

Termin płatności energii upływa 16 września.

 

Zarząd ROD GROCHOWA

 

mizzo.pl