Porządkowe

Szanowni Działkowcy,
  Na terenie ROD GROCHOWA jest 382 działek.....jest to duża grupa ludzi, to np. 3 bloki po 10 pięter po 11 mieszkań na piętrze...... wieś Grochowa liczy TYLKO 40 domostw...
Aby było nam tu dobrze musimy przestrzegać obowiązujące regulaminy i przepisy - tak jak w naszych miejscach zamieszkania.
  Na terenie ROD obowiązuje nas m.in. Statut PZD, Regulamin ROD oraz przepisy miejscowe tj. Uchwała nr 344/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno, Uchwała nr 465/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Piaseczno oraz Zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych : https://odpady.piaseczno.eu/zasady-segregacji-i-odbioru-odpadow-komunalnych/
Zgodnie z § 67 Regulaminu ROD Działkowiec obowiązany jest:
  1. dbać o estetyczny wygląd działki i ROD
  2. nie zakłócać spokoju sąsiadom,
  3. utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:
  a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach
  b) na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.
  Kosimy swoją działkę i teren za płotem przylegający do naszej działki.
  Natomiast w § 68 Regulaminu ROD wymienione są zakazy, obowiązujące działkowców.
Ostatnimi czasy staje się nagminne wyrzucanie różnego rodzaju śmieci do kontenerów niezgodnie z ich oznaczeniem, jak i terminem składowania - dotyczy odpadów zielonych, podrzucanie gabarytów do boksów śmietnikowych.
  Do końca roku 2018 obowiązuje nas stawka za odpady segregowane  85 zł. za działkę.
  Miejmy nadzieję, że Firma Sita, która odbiera nasze odpady nie zakwestionuje naszego sposobu segregowania, a miałaby mnóstwo powodów, co widać na załączonych zdjęciach, nie zmieni stawki na naszą niekorzyść. Za odbiór niesegregowanych odpadów to 125 zł. za działkę.
  Prosimy kartony składać na płasko i ustawiać między kontenerami, zaoszczędzimy miejsce w kontenerach na inne odpady.
   • Opony, umywalki rury z PCV, stara metalowa beczka (to nie jest drobny złom metalowy- wstawiona 09.06.br. o godz. 19:10) - nie należą do odpadów komunalnych i nie należy ich składować w kontenerach czy boksach śmietnikowych, patrz link powyżej
  Zasady segregacji.....
   ODPADY BUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE – należy składować w pojemnikach lub kontenerach zamawianych indywidualnie przez działkowca na własny koszt.
   Jak w miejscu zamieszkania tak i na terenie ROD obowiązują przepisy dotyczące psów, czyli po terenie  ogrodu pies prowadzony jest na smyczy i sprzątamy po nim,  nie zostawiamy kupek naszego pupila pod działkami sąsiadów.
   Prosimy o przestrzeganie harmonogramu składowania odpadów zielonych, a nie składować poza terminem tak jak właścicielka Hondy - wystawiła 7 worków    poza terminem, patrz zdjęcie
  Zarząd dbając o czystość i porządek na terenach wspólnych ROD będzie korzystał z przysługujących mu uprawnień statutowych i dodatkowe koszty związane z utrzymaniem ładu i porządku przeniesie na poszczególne działki. Przypominamy o zakazie parkowania samochodów w alejachSosnowa, Słoneczna i Brzozowa, a także o ograniczeniu prędkości przejazdów pojazdów (samochodów, motocykli)     po wszystkich alejach.  Jest bardzo sucho i wzniecamy tumany kurzu za swoim pojazdem, na alejach jest spory ruch pieszy i rowerowy.
   • O wszelkich nieprawidłowościach i utrudnieniach prosimy informować Zarząd pisząc na adres 
  ogrod.grochowa@wp.pl
mizzo.pl