Płatności i spis liczników na dzień 2019-07-31

W zakładce OPŁATY dostępny jest stan państwa opłat na dzień 2019-07-31 i opublikowane są spisy liczników energii i wody.

Termin płatności za energię i wodę to 2019-08-18. Po tym terminie będą naliczane odsetki. Termin płatności opłaty ogrodowej II i 2-giej raty za odpady mija 31-08-2019.

Pozostałych opłat nie opłaconych termin już minął i będą naliczane odsetki ustawowe.

ZARZĄD ROD GROCHOWA

mizzo.pl