Oświadczenia – RODO

      Działkowicze, którzy nie złożyli w roku 2018 oświadczeń uprawniających do wymiany korespondencji mailowej Zarządem ROD GROCHOWA, mogą dostarczyć takie oświadczenie za pośrednictwem poczty listem poleconym. Podany adres mailowy należy potwierdzić na swojej poczcie zgodnie z przekazaną informacją zawartą w treści wiadomości, po potwierdzeniu adresu mailowego logowanie na naszej stronie ogrod-grochowa.pl będzie udostępnione.       Szczegółowe informacje i wzór oświadczenia do pobrania we wcześniejszym wpisie:  
LOGOWANIE
    Administracja
mizzo.pl