Opłaty na dzień 2022-07-14

Opublikowane są opłaty działek na dzień 2022-07-14. 

Prosimy działkowców o uregulowanie zaległych wpłat, których termin płatności już minął. 

Informuję że na dzień dzisiejszy odsetki od spóźnień z opłatami zgodnie z ustawą wynoszą 12%.

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

mizzo.pl