OPŁATY I SPIS LICZNIKÓW energii i wody

Opublikowane są stany opłat na dzień 2021-10-31.

W części MEDIA - opublikowane są spisy liczników energii i wody.

Ostatni spis energii i wody z terminem płatności do 14 listopada.

Ponieważ 14 listopada przypada w niedzielę to termin płatności ostatniego spisu przypada 15 listopada.

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

 

mizzo.pl