OPŁATY

Opublikowany jest stan opłat na dzień 2023-06-30.

W opłatach jest dostępny spis energii  i wody z 30 czerwca.

Termin płatności spisanych liczników  upływa 14 lipca 2023 roku.

Korekta energii spisanej w maju również upływa 14 lipca.

 

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

mizzo.pl