OPŁATY 2023-07-14

Minął termin zapłaty za energię i wodę spisaną na koniec czerwca.

Swoje zadłużenie w płatności mogą Państwo zobaczyć po zalogowaniu w zakładce OPŁATY

Dwie tabele - opłaty statutowe i media (energia i woda).

Przypominam, że odsetki za zwłokę to 12,25%

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

mizzo.pl