Obcinanie gałęzi przez Zakład Energetyczny

W związku z zakłóceniami w przepływie energii w przyszłym tygodniu Zakład Energetyczny będzie przycinał gałęzie przy linii energetycznej od TRAFO (przy działce 80) do drogi dojazdowej do ogrodu od strony Bogatek. 

W związku z koniecznością wejścia na działkę w celu przycięcia gałęzi, użytkownicy działek nad którymi przebiega linia energetyczna są proszeni o udostępnienie wjazdu na teren swojej działki w celu przycięcia gałęzi.

O dokładnym terminie przycinania gałęzi będą zainteresowani powiadomieni SMS-em.

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

mizzo.pl