Księgowanie na dzień 31.12.2018r

Szanowny działkowcu

Na kontach Waszych działek są już widoczne księgowania na dzień 31.12.2018r. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na adres: ogrod.grochowa@wp.pl, wpłaty dokonane w 2019 roku będą widoczne dopiero po dn. 31.01.2019r. Przypominamy, że dostęp do stanu kont mają tylko Ci działkowcy, którzy złożyli w Zarządzie stosowne oświadczenie o korespondencji mailowej. Wzór oświadczenia oraz zasady jego dostarczenia do Zarządu są ogólnie dostępne na naszej stronie ogrod-grochowa.pl bez konieczności logowania w opublikowanych wpisach pn. "Oświadczenia RODO" i "LOGOWANIE do strony". Brak możliwości zalogowania z przyczyn leżących po stronie działkowca, nie zwalnia z obowiązku regulowania opłat, wynikających z użytkowania działki.

Znaczącą liczbę działek cechuje duże zużycie energii elektrycznej w okresie jesienno - zimowym. Są też użytkownicy, którzy nie uregulowali należności za zużytą wodę w okresie letnim. Upominamy tych użytkowników i prosimy o większą dyscyplinę w regulowaniu zobowiązań finansowych związanych z użytkowaniem dzierżawionej działki. Braki w opłatach za pobrane media będą skutkowały odcięciem poszczególnych działek od przyłączy wody i/lub energii elektrycznej. Ponowne podłączenie będzie możliwe jedynie po uregulowaniu zobowiązań finansowych oraz kosztów ponownego podłączenia przewidzianych prawem.

Zadłużenia, które przekraczają sześć miesięcy upoważniają Zarząd ROD GROCHOWA do podjęcia czynności zmierzających do rozwiązania umowy dzierżawnej (§85 ust.3 Statutu PZD).

Administracja

mizzo.pl