Dostępny stan opłat na 2020-09-30

W zakładce KONTAKT------>OPŁATY 

dostępny jest stan opłat za działkę na dzień 2020-09-30.

Jednocześnie przypominam, że na zamknięcie sezonu będzie jeszcze spis wody i energii oraz energii kolejny spis na 30 grudnia tego roku.

Minął termin płatności dla wszystkich nieopłaconych pozycji widocznych w OPŁATACH.

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA 

mizzo.pl